Valorem la tecnologia, però ens importa sobretot el que els humans podem aconseguir amb ella

XARA és una web impulsada des de Ca Revolta amb el propòsit de mostrar, des d’un punt de vista crític i de transformació, la realitat social, cultural i política de la societat valenciana.

XARA ofereix continguts multimèdia i vol crear sinergies sobretot entre els col·lectius audiovisuals valencians, també pretén ser un espai dinàmic i obert on poder acudir per informar-se i per informar.

XARA es defineix com una web social multimèdia, un instrument al servei de la creació d’una XARxA civil per al canvi social