Vicent Cucarella, llicenciat en ciències econòmiques i empresarials, per la Universitat de València, va presentar el seu llibre a Ca Revolta.