L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció és una iniciativa de diverses

associacions (Atelier, Perifèries, Ca Revolta, Acció Cultural del País Valencià,

Societat Coral El Micalet, Acicom i Escola Valenciana) que busquem

crear consciència ciutadana contra la corrupció i en favor de l’ètica

en tots els àmbits públics i socials. Cal impulsar reformes legals efectives

i actuacions administratives i judicials decidides, però igualment fomentar

un consens social i una consciència ciutadana independentment

del color dels governs.

Amb aquesta voluntat, l’Observatori us convida a una primera iniciativa

que vol aplegar tres agents fonamentals: àmbit judicial, mitjans

de comunicació i iniciativa ciutadana. Volem compartir reexions

i experiències per apuntar línies que ens puguen ser útils al País Valencià.

No és per tant només un debat teòric: és també l’inici d’una acció

propositiva, reexionada i compartida, en la que necessitem la implicació

social i ciutadana per a que puga arribar a ser realment efectiva.