Fugint de la representació lineal les obres no pretenen ser reflex d'una realitat bella o no.sinó d'estats propis i interns que conformen la memòria individual i col-lectiva.Obres intimistes,silencioses i que busquen eixe diàleg personal i unicamb l'espectador i el seu èsser interior.