Escoltem Velluters és un grup de treball que reivindica una rehabilitació integral del barri, especialment de les seues zones més degradades i estigmatitzades, com és l'entorn del Xinés. Per a aquesta entitat, la millora de la zona passa en bona mesura per atendre les problemàtiques i necessitats dels col∙lectius més afectats per les desigualtats socials, amb els qui proposen teixir aliances que fomenten la implicació en el futur del barri. Alhora, reivindiquen la creació de xarxes de confiança i espais de convivència per a tots aquells que viuen i freqüenten Velluters.
Aquesta taula comunitària és una xarxa que agrupa veïns i veïnes així com a una dotzena d'entitats de la zona. Entre les mateixes, es troben diferents col∙lectius veïnals, ONG que intervenen en el barri, com també algunes institucions públiques implicades en el futur de Velluters. Del llistat de membres destaquen col∙lectius com Ca Revolta, Ciutat Vella Batega, Amaltea o Metges del Món.