Baixada i processó de la Senyera, sense Tedèum Catedralici.
Primer de l'era Post-Rita.