L’aventura del pensament crític i renovat front a l’acomodació intel·lectual d’acollir-se als vells esquemes del passat, que busca respostes acabades -encara que no corresponguen als problemes actuals- per tal de no acceptar el vertigen de no tenir-ne. Un mostrari de grans i petites respostes per prendre el món a les nostres mans i no delegar en els professionals de la política, recuperant el concepte digne d’aquesta paraula