Desde les 11.30 del matí i fins ales 12.30 aproximadament,la P.A.H. de València es va a concentrar a les oficines principals de Bankia responent a una crida en l'ambit de l'estat i para demanar al Banc Public una altra politica que posi fin d'una vegada als desnonaments que continuament es realitzen en tot el territori del Regne d'Espanya.