Debat sobre Reforma local i drets socials

Malauradament l'audio sols recull les veus de la taula, (a corregir per als pròxims debats)