Tres convocatòries diferents.
Una Anarquista :C.N.T.
Una altra, Anarco-Sindicalista: C.G.T.
I l'altra, la clasica de CC.-OO. i la U.G.T.
Aquesta ultima va comptar amb la presència de la INTER-SINDICAL de València.